Ministerstvo v Chorvátsku vyhlásilo výberové konanie na stavbu prístavu a zariadenia pre cestovný ruch

Dovoľujeme si vás informovať o vyhlásení výberového konania na stavbu prístavu a zariadenia pre cestovný ruch v chorvátskom Lastove.

Chorvátske Ministerstvo štátneho majetku vyhlasuje výzvu na podávanie ponúk vo výberovom konaní "Zriadenie práva stavby k pozemkom vo vlastníctve Chorvátskej republiky na katastrálnom území Lastovo za účelom realizácie stavby turistických a pohostinských zariadení; udelenie koncesie na pobrežné morské pásmo na katastrálnom území Lastovo za účelom vybudovania a hospodárskeho využívania pláže a kotvísk na špeciálne účely námorného cestovného ruchu v prístave Jurjevo a udelenie koncesie na pobrežné morské pásmo za účelom vybudovania a hospodárskeho využívania prístavu Kremen na špeciálne účely námorného cestovného ruchu".

Ponuky musia obsahovať všetky tieto tri časti. Nemožno podať ponuku, ktorá by sa týkala len jednej z nich. Lehota na predkladanie ponúk sa končí 14. mája 2019 o 12:00 hod.

Viac informácií v Relloxu.

Foto: Indypendenz / Shutterstock.com

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: