Financovanie nákupu nehnuteľnosti v zahraničí

Ak chcete financovať kúpu nehnuteľnosti v zahraničí formou hypotéky, mate tieto základné možnosti:

a) Hypotéka od zahraničnej banky:

Zahraničné banky v krajinách EÚ sú štandardne ochotné poskytnúť hypotéku na kúpu nehnuteľnosti v danej krajine taktiež cudzincom. Požadujú, samozrejme, podklady od kupujúceho, že je schopný splácať úver. Zahraničné banky si berú do zástavy kupovanú nehnuteľnosť v zahraničí. V každej krajine sa mierne líši administratívny proces schvaľovania pôžičiek, a taktiež bankové poplatky. Rellox je schopný poskytnúť maximálnu asistenciu pri žiadosti o hypotéku. Každá takáto činnosť je však výrazne individuálna a finálne rozhodnutie o podmienkach poskytnutia úveru je na banke. Je dobré upozorniť, že v niektorých krajinách je udelenie hypotéky komplikované, napríklad v Chorvátsku.

b) Hypotéka od miestnej banky:

Pri rokovaní o možnostiach financovania kúpy nehnuteľnosti v zahraničí, odporúčame klientom konzultovať taktiež svoju domovskú banku. Niektoré banky sú schopné poskytnúť dobré podmienky (účelovú hypotéku) aj na kúpu nehnuteľnosti v zahraničí. Upozorňujeme však, že tieto miestne banky obvyklé nie sú schopné vziať do zástavy kupovanú nehnuteľnosť v zahraničí. Ako zástavu sú schopné akceptovať inú nehnuteľnosť na území krajiny, kde banka pôsobí.

c) Nové projekty

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade kúpy reality, ktorá je vo výstavbe alebo ešte pred začiatkom výstavby, je platba kúpnej ceny rozložená do niekoľkých splátok v celom priebehu výstavby. Kupujúci tak nemusí platiť celú kúpnu cenu naraz, ale v priebehu dlhšej doby.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: