Informácie o spracovaní OÚ Klienta Zmluvná Strana

Klientom "Zmluvná Strana" sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom Relloxu realizovala, realizuje, či sa chystá realizovať obchodný prípad, napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti.

Účel spracovania OÚ:

 • Úspešné dokončenie obchodnej transakcie (napr. kúpa/predaj nehnuteľnosti),
 • Uzavretie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov,
 • Splnenie právnych povinností, napr. vklad do katastra nehnuteľností, úhrada zákonných poplatkov a pod.
 • Evidencia zmluvných a súvisiacich dokumentov po dobu nutnú pre ochranu účastníkov zmluvných vzťahov, napr. z dôvodov reklamačných, nájomných záväzkov a pod.
 • Spracovanie ďalších obchodných ponúk a ich zasielanie Klientovi "Zmluvná strana".

Kategórie dotknutých OÚ:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalé bydlisko
 • Kontaktná adresa
 • Kontaktné tel. číslo
 • Kontaktná e-mailová adresa
 • Číslo pasu
 • Prípadne ďalšie OÚ nutné k účelom spracovania

Kategórie príjemcov OÚ:

 • Zamestnanci a osoby poverené Správcom OÚ, ktorí OÚ potrebujú k naplneniu účelu spracovania
 • Obchodný partner spoločnosti Rellox, napr. predávajúci/kupujúci nehnuteľnosti, resp. zástupca strany predávajúceho/kupujúceho a pod.
 • Advokátska kancelária
 • Notár
 • Štátne úrady a orgány, napr. katastrálny úrad a pod.
 • Správca nehnuteľnosti
 • Spoločnosť organizujúca prenájom nehnuteľnosti
 • Daňový poradca
 • Hypotekárny poradca
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Prípadne ďalšie osoby relevantné pre účely spracovania OÚ

Doba spracovania OÚ

Rellox je oprávnený poskytnuté OÚ Klienta "Zmluvná Strana" spracovávať po dobu nutnú pre ochranu účastníkov zmluvných vzťahov.

Konkrétnym dátumom výmazu OÚ z databázy firmy Rellox sa rozumie 24. máj roka nasledujúceho po uplynutí 10 rokov od realizácie obchodného prípadu.

V prípade, že súčasne s realizáciou "hlavného" obchodného prípadu sú uzatvárané ďalšie zmluvy (napr. nájomná zmluva), ktorých plnenie pokračuje po 24. máji roku nasledujúceho po uplynutí 10 rokov od realizácie "hlavného" obchodného prípadu, Rellox je oprávnený spracovávať OÚ Klienta "Zmluvná strana" po dobu 5 rokov po ukončení týchto zmlúv.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: