Voľnočasové bývanie vo Francúzsku a taxe d'habitation

Nehnuteľnosti vo Francúzsku, ktoré ich majitelia prenajímajú a zároveň využívajú pre vlastnú potrebu, podliehajú miestnej prirážke k dani z bývania. Vláda síce uvažuje o úplnom zrušení taxe d'habitation pre tých vlastníkov, ktorí svoje nehnuteľnosti obývajú trvalo, majiteľov prázdninových apartmánov sa to však netýka.

Prirážka k tejto dani bola zavedená v roku 2015. Obce samy rozhodujú o tom, či príplatok budú požadovať, aj o jeho výške. Tá môže činiť 5 - 60 % a čím ďalej viac obcí túto možnosť využíva. Musí sa však jednať o aglomeráciu s viac ako 50 000 obyvateľmi s výrazným rozdielom medzi ponukou a dopytom na realitnom trhu, kvôli ktorému je ťažké bývanie zohnať. Tieto podmienky spĺňa celkom 1 151 obcí v 28 aglomeráciách a 18 % z nich prirážku k dani z bývania zaviedlo. Prevažná väčšina vo výške 20 %, niekoľko obcí ale zvolilo aj maximálnu výšku 60 % (napríklad Mouans-Sartoux, Saint-Nazaire, Bidart, Guéthary alebo Paríž a od roku 2019 tiež Nice).

Účelom prirážky je obmedziť krátkodobé prenájmy cez portály ako Airbnb a prinútiť majiteľov k tomu, aby svoje nehnuteľnosti prenajímali celoročne. Je otázkou, do akej miery príplatok svoj účel plní, pretože je veľmi nepravdepodobné, že by sa vlastníci vzdali vlastného užívania len preto, aby sa vyhli vyššej sadzbe dane. Nehovoriac o tom, že súčasné trendy idú skôr smerom ku skracovaniu pobytu a teda ku krátkodobejším prenájmom.

Foto: ThomasLENNE / Shutterstock

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: