Ktoré nehnuteľnosti sú najlepšími investíciami v zahraničí?

Neexistuje žiadne všeobecné pravidlo, ktoré hovorí o tom, že je istý typ nehnuteľnosti lepšou investíciou ako druhy. Vyber najvhodnejšej nehnuteľnosti je výberom určitej nehnuteľnosti v určitom čaše a na určitom mieste.

Návratnosť investície pri investovaní do nehnuteľnosti sa skladá z dvoch základných zdrojov zisku – A) časové zhodnotenie nehnuteľnosti (rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou) a B) prijem z prenájmu.

Čo sa týka A) – Zhodnotenie nehnuteľnosti je v podstate definované ponukou a dopytom daného typu nehnuteľnosti v určitej oblasti. V niektorých oblastiach je väčší dopyt po domoch a v iných po bytoch. Tieto oblasti sa neviažu na krajinu ale skôr na určíte oblasti, ako sú mestské štvrte alebo mikroregióny. Investor by mal vziať do úvahy, čí kupuje nehnuteľnosť na trvalé bývanie, pričom najväčší dopyt je medzi miestnym obyvateľstvom. Alebo kupuje nehnuteľnosť na rekreačné účely, kedy väčšinu dopyt tvoria ľudia z iných miest ale aj zo zahraničia. V obidvoch prípadoch je kľúčové zvážiť likviditu nehnuteľnosti (možnosť ďalšieho predaja).

Dopyt po primárnom bývaní závisí od niekoľkých faktorov – lokálna demografia, podnikateľské a sociálne prostredie, miestne územné plánovanie, prístup k financovaniu, cyklus realitného trhu a ďalšie lokálne podmienky. Všetky tieto faktory určujú výhodnosť kúpy rodinného domu alebo bytu ako investíciu.

V prípade nehnuteľnosti v rámci sekundárneho bývania je dopyt podriadený niektorým lokálnym faktorom ako je: úroveň prichádzajúcich turistov, bezpečné podnikateľské a politické prostredie, plna a bezstarostná výbava správcovských služieb pre majiteľa nehnuteľnosti atď.

Ľudia v niektorých krajinách/lokalitách uprednostňujú vlastníctvo nehnuteľností, v iných preferujú prenájom nehnuteľností. V prvom prípade, kde ľudia vlastnia nehnuteľnosti, môže mať investor problémy s prenájmom nehnuteľnosti, ale na druhej strane ho môže predať so ziskom. A naopak v krajinách kde prevažuje prenajímanie nehnuteľností nebude problém uskutočniť zaujímavé zisky z prenájmu, ale likvidita nehnuteľnosti môže byť pritom nižšia.

Máte záujem o konzultáciu pri výbere a realizácii vhodnej investičnej príležitosti? Kontaktujte nás.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: